HİZMETLERİMİZ

Kesimhane

Tekinoğlu referanslarındaki firmaların çiftliklerinde besi süresini tamamlamış hayvanlar işletmelerin kesimden bir gün önce getirilerek dinlendirilir. Veteriner hekim tarafından yapılan ante-mortem muayene sonucuna göre hayvanların kesim için uygun olup olmadığına karar verilir. İşletmemizde yol ve kesim stresini azaltmak için hayvanlara kesim öncesi müzik dinletilir. İzlenebilirliğin sağlanması için hayvanlara ait tüm bilgiler (Geldiği Çiftlik, Canlı Ağırlık, Irk, Cinsiyet, Kulak Küpe No vb) canlı tarım ünitesinde sisteme kaydedilir. Kesim İslami usullere uygun olarak hijyenik şartlar altında gerçekleştirilir. Personel ve ortam kaynaklı kontaminasyonların engellenmesi için gerekli tüm önlemler alınmıştır. Kesim bitiminde karkas ve sakatatları post-mortem muayeneye tabi tutulurak tüketime uygun olup olmadığına karar verilir. Değerlendirme sonnucuna bağlı olarak karkaslar, karkas dinlendirme depolarına alınır ve 24 saat süresince soğutularak dinlendirilir.

"Eşsiz Lezzetlerinin Doğuşunun Öncüsü" *Tekinoğlu*